Claes Janssens hemsida    
  Hem > Böcker  
 

Böcker av Claes Janssen

Detta är en komplett lista över mina böcker:

 1. Personlig dialektik (Liber, 1975)
 2. Skratta med Gud (Wahlström & Widstrand, 1995)
 3. Förändringens fyra rum (Wahlström & Widstrand, 1996)
 4. Försvar för Djävulen (Wahlström & Widstrand, 1997)
 5. Sovande Venus
 6. Hägring, fortsättning på Sovande Venus
 7. Arbetets plågor (Ander & Lindström, 2003)
 8. Överjagsbekämpning
 9. Vedertaget vansinne
 10. Sju fel med psykologin
 11. Freeing the Holy Ghost (Utdrag på engelska. Öppnas i nytt fönster.)

Av Förändringens fyra rum presenteras första kapitlet i engelsk översättning. Av Försvar för Djävulen de två centrala kapitlen av boken och de övriga i sammanfattning.

När de tre W&W-böckerna utkommit, gjorde jag utgivningsuppehåll. Men inte skrivuppehåll. Inspirationen tvärtom växte. Det är skrivfrämjande att ha råd att inte genast ge ut vad man åstadkommit. Inte förrän nu, när jag ser tillbaka, upptäcker jag att de fyra böckerna Arbetets plågor, Överjagsbekämpning, Vedertaget vansinne och Sju fel med psykologin bildar en helhet, en »cykel«. Den kunde kallas Överjagscykeln.

De böckerna presenteras först i korthet, liknande en »baksidestext«, sedan i en översikt, som sammanfattar innehållet kapitel för kapitel, och slutligen med ett kapitel som exempel, det sista eller näst sista.

I översikterna har jag experimenterat med att kalla mig själv Janssen, som om de skrivits av någon annan. Det har känts förvånansvärt naturligt. I själva böckerna har jag sökt en disciplinerad subjektivitet. Jag har gått fram och tillbaka mellan mig själv och andra. Jag har utgått från vad som är sant om mig och sökt vad som är sant om andra, möjligen om vem som helst. I översikterna, känns det som, eftersträvar jag tvärtom en objektivitet, i vart fall en distans.

Arbetets plågor gavs ut i tryck 2003. Den kan beställas genom Ander & Lindström AB.

Till de övriga har fogats en intresseanmälan. Det är givetvis värdefullt om vi i förväg kan bilda oss en uppfattning om intresset.

Sovande Venus och dess fortsättning Hägring, som är romaner, presenteras bara i översikter.

Upp

 
  © Copyright Claes F Janssen, 1996-2011. Alla rättigheter reserverade.  
  24114